Simonlyvergelijken.net

Minister wil herinvoering bewaarplicht

De kersverse minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur (VVD), wil zo snel mogelijk het opslaan van gegevens van klanten van providers opnieuw invoeren. Dat blijkt uit berichten van de NOS. Van der Steur waarschuwt voor de kortetermijngevolgen, die onder meer zouden bestaan uit een verstoring van het opsporen en vervolgen van misdrijven. […]