Simonlyvergelijken.net

De kersverse minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur (VVD), wil zo snel mogelijk het opslaan van gegevens van klanten van providers opnieuw invoeren. Dat blijkt uit berichten van de NOS. Van der Steur waarschuwt voor de kortetermijngevolgen, die onder meer zouden bestaan uit een verstoring van het opsporen en vervolgen van misdrijven.

Om de zogeheten bewaarplicht nieuw leven in te blazen, herziet de minister de bestaande wet die de providers het opslaan verplicht. De oude werd vorige maand nog door een rechter verworpen, omdat hij deze wet niet kon rijmen met wetten op het gebied van de privacy. Van der Steur poogt de nu bestaande wetgeving zodanig aan te passen dat ze wel voldoet aan de privacyregels.

Onder meer uit eerdere berichten van simonlyvergelijken.net bleek al dat veel providers rap insprongen op de uitspraak van de rechter en het opslaan van de bewuste gegevens uitstelden. Een deel van de providers kwam daar later op terug of veranderde de aanpak door bijvoorbeeld niet alles op te slaan of voortijdig te verwijderen.

In de Tweede Kamer wordt er her en der kritisch gereageerd op de voorgenomen wijzigingen van Van der Steur, onder meer uit de hoek van coalitiegenoot Partij van de Arbeid. Zij hoopt dat de minister de privacy hoog op de agenda laat staan en de uitspraak van de rechter niet zomaar naast zich neerlegt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *