Simonlyvergelijken.net

De veldsterkte van antenne-installatie vans mobiele aanbieders is in orde. Dat zegt het Antennebureau van het Agentschap Telecom. Het Agentschap hield een steekproef, waarbij 19 veldsterktemetingen werden gedaan.

Elektronische straling
Het Antennebureau onderzocht de elektromagnetische straling van antenne-installaties voor mobiele telefonie. In alle gevallen bleven de veldsterktes onder de blootstellingslimieten van de Europese Unie. Die limieten geven de maximale waarden elektromagnetische straling aan, waaraan een persoon mag worden blootgesteld.

Ieder jaar meet het Agentschap Telecom de straling door het hele land. De straling van het radiofrequente gebied van 100 KHz tot 3GHz wordt dan gemeten. De hoogst gemeten veldsterkte wordt opgeschreven.

Gezondheid
De metingen moeten gedaan worden om vast te stellen dat de antennes niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Een te hoge veldsterkte kan het lichaam namelijk opwarmen. Dat kan schadelijk zijn voor werknemers die onderhoud plegen aan de masten. Overigens kijkt het Antennebureau niet alleen naar de veldsterkte, maar ook naar de tijd dat iemand wordt blootgesteld aan straling van de masten.

Uit de 19 nieuwe metingen blijkt dat de antenne-installaties waarbij de veldsterkte is gemeten, allemaal in orde zijn. De metingen werden uitgevoerd in Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. De overige provincies worden op andere momenten gecontroleerd, of zijn al eerder gecontroleerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *